بازی Conduct THIS! راهنمایی قطارهای فانتزی

admin دسته‌بندی نشده

بازی های مدیریتی و شبیه ساز همیشه از محبوبیت فوقانی نزد کاربران برخوردار بودند. امروز بوسیله معرفی بازی Conduct THIS خواهیم پرداخت که در همین سبک است و در آن وظیفه ی کنترل حرکت قطارها را بر عهده خواهید داشت. داستان بازی از این صبر است که در هر مرحله، قطار شما باید مسیر خاصی خلال کند تا بوسیله آماج برسد؛ ولی داخل بین سیاق با موانع و چالش های مختلفی رو به رو می شود که شما باید به عنوان هدایت کننده ی واقعی قطار، با عملکرد سریع و بوسیله جا از اصابت ترن با مانع یا مشکلات دیگری که در اسلوب ممکن است پیش بیاید، جلوگیری کنید. این امر در چند مرحله ی مطلع بسیار آسان خواهد بود و امکان پذیر است این تصور را بخاطر شما به بود بیاورد که با یک بازی کودکانه رو بوسیله رو هستید. اما اگر چند کود تحمل کنید، چالش های بازی و سختی مراحل به شدت افز