مرکز ترقی تجارت الکترونیکی: رتبه بندی کسب وکارها تابع میزان خرج پرداختی ازاله

admin دسته‌بندی نشده

مرکز ترقی تجارت الکترونیک ۱۶ مهرماه، اطلاعیه ای در تک اجرای فاز دوم رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار خاص هنرپیشه ی نماد تکیه گاه الکترونیکی (ای نماد) منتشر کرد. در این اطلاعیه اشاره شد که اخذ ستاره‏ های نماد تکیه گاه الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبنای درخواست کسب‎ وکار رخساره می گیرد. بوسیله علاوه کسب وکارهایی که در فرایند رتبه بندی شرکت نمی کنند، با وجود روال سابق، امکان مصرف از نماد دو ستاره در وب سایت خویشتن ندارند.

برخی کسب وکارها به دریافت هزینه درون فاز دوم رتبه بندی و ارتکاب آن توسط مرکزی دولتی اعتراض کردند. همین باعث شد برای پیگیری کنجکاو پر حرارت موضوع به سراغ مدیر پروژه رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی تو مرکز توسعه بازرگانی الکترونیک برویم.

فرانک ابوالمعصوم بوسیله خبرنگار زومیت از شکل گیری ای نماد می گوید. به گفته ی ابوالمعصوم، از آنجا که عامل «تکیه گاه» یکی از عمده ترین چالش های خرید اینترنتی است، اعطای تشبیه کردن تکیه گاه الکترونیکی (ای نماد) بوسیله نشانی مجوز تصرف وکار اینترنتی به استناد عادت تجارت الکترونیکی از اواخر دهه ۸۰ در اجازه کار مرکز ترقی تجارت الکترونیکی صبر گرفت و تاکنون ادامه دارد. بااین حال «اعتماد» موضوع صفر و یک نیست و دارای سطوح مختلفی است که بوسیله این دلیل، ای تشبیه کردن از اول به قیافه ستاره دار (یک هنرمند تا پنج ستاره) مدل سازی شد؛ اما تاکنون سازوکار تخصیص آن اجرایی نشده بود.مقاله های مرتبط:مرکز توسعه تجارت الکترونیک کسب وکارها را با دریافت خرج رتبه بندی می کند

فرانک ابوالمعصوم می گوید پروژه ی رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی با اتخاذ رویکرد طیفی سبب عبرت اعتماد در کسب وکارهای اینترنتی و با شعار ایجاد یک سیستم خودکنترل در حوزه ی تعامل کسب وکار و مصرف کننده، بهبود بی وقفه عملکرد کسب وکارها بر مبنای معیارهای صحیح و قابل عبرت و ارائه ی معیاری متناسب درک جهت کمک بوسیله مصرف کننده داخل تفویض بی عیب طراحی و پیاده سازی شده است. در نهایت از سال ۹۷، پروژه ی رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی با ستاندن نظرات ذی نفعان این حوزه به خصوص نمایندگان انجمن کسب وکارهای مجازی، هم گذاری صنفی تصرف وکارهای اینترنتی، تزیین صنفی رایانه ای و فداکار از کسب وکارهای پیشرو در حوزه ی تجارت الکترونیکی درون تک مدل، متمایز ‏ها و فرایند اجرا آغاز شد.

در فاز مطلع که تا سال جاری ادامه داشت، شناسنامه (پروفایل) ای نماد تصرف وکارها به روزرسانی و مفروضات عملکرد کسب وکار در سه گروه شاخص سابقه ی فعالیت، وضعیت پاسخگویی بوسیله شکایات و سوابق مغایرت با دستورالعمل اینماد منتشر شد.

در فاز دوم، با افزایش مداقه ارزیابی متمایز های سابق و افزایش کردن متمایز های جدید، قرار شد ستاره های اینماد بر ماخذ نتایج رتبه بندی منحصر شود. ابوالمعصوم می گوید تاکنون حدود ۱۰۰ کسب وکار برای انجام رتبه بندی داوخواه شده اند و تا امروز، زیاد از ۳۰ کسب وکار درخواست خود را در سامانه نهایی کرده اند.ابوالمعصوم: برای حفظ عرض نتیجه بازپسین باید یک مرجع حاکمیتی، تصرف وکارها را رتبه بندی کند

مدیر پروژه رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی درمورد اینکه چرا یک مرکز حاکمیتی به جای امن از تصرف وکارها غرض بوسیله رتبه بندی آن ها اندوهناک است، می گوید: «یک تجسس ساده روی انواع دیگر رتبه بندی داخل سطح کشور و قوانین و هنجار مربوط بوسیله آن مانند رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران (توسط اداره برنامه و بودجه)، رتبه بندی بازرگانان (وزارت صنعت، معدن و بازرگانی)، رتبه بندی بانک ها و صرافی ها (توسط بانک مرکزی) و … بوسیله خوبی مدال می دهد که رتبه بندی توسط یک مرجع دولتی کاملاً متداول و موجه و با توجه به تأثیر آن تو تصمیم گیری مصرف کنندگان و دیگر کسب وکارها نسبت به یک کسب وکار به سادگی سزاوار سرزنش درک است. با این همه، مرکز ترقی تجارت الکترونیکی در پروژه رتبه بندی، از توان تخصصی و اجرایی اشخاص ثالث از جمله سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع تخصصی مشاوره، آموزش و تحقیق با نزدیک نیم قرن امتحان در زمینه ی رده بندی (Ranking) و رتبه بندی (Rating) بنگاه های اقتصادی نصیب گرفته است. دیگر پروژه های مظفر اداره مدیریت صنعتی در شالوده ی رتبه بندی محتوی «رتبه بندی شریک های معزز ايران IMI-100» و «جايزه ملی تعالی مستخدم»، «جايزه ملی مديريت کارمایه»، «رتبه بندی شریک های EPC»، «رتبه بندی شرکت های مدل سازی و مونتاژ آسانسور» و … است.»

ابوالمعصوم تأکید دارد که رتبه بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملاً اختیاری است و صرفاً تصرف وکارهایی که علاقه مند بوسیله ایفا تخمین های تخصصی درون تک آن ها توسط یک مرجع عفیف و پاشیدن نتایج آن در قالب ستاره های اینماد هستند، تو این فرایند ورود می کنند. بااین حال او می گوید اجرا ارزیابی های تخصصی مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم به مشیت تجمیع و پردازش اطلاعات، دریافت و بررسی های کارشناسی و تخصصی اسناد و مدارک ارائه شده و … است که خرج ی آن بوسیله صورت مقدار ثابت و پیش از عمل ارزیابی، توسط مرجع ارزیابی کننده دریافت می شود.

فرانک ابوالمعصوم تکثیر می کند: «طرح مباحثی مبنی کنار اینکه خراج ی ارزیابی تابع میزان نفقه پرداختی است، کاملاً بی ماخذ بوده و اتفاقاً این موضوع، عظمت ارتکاب رتبه بندی مافوق بازرسی یک مرجع حاکمیتی و رعایت اصل عدم تعارض منافع به منظور حفظ احترام خراج ی بازپسین و اعتمادپذیری عموم مردم به آن را بیش از پیش نمایان می کند.»ابوالمعصوم: بنیادی متقاضیان رتبه بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب وکارهای نوپا و کوچک هستند

ابوالمعصوم درباره ی اقدامات حمایتی مرکز ترقی تجارت الکترونیکی از تصرف وکارها تأکید دارد که هدف اصلی پروژه ی رتبه بندی، پناه از کسب وکارها بوسیله ویژه تصرف وکارهای کوچک و نوپا از قاعده افزايش رقابت پذيری، کمک به تصمیم گیری بهتر مصرف کنندگان و ترقی و اشاعه بازرگانی الکترونیکی است که البته به دلیل دسترسی متقاضیان به معلومات عملکردی تصرف وکارها به منظور ایجاد تمایز، افزایش شفافیت و رفع تحدید ارتکاب خواهد شد.

وی اضافه می درنگ که کلکسیون ی کسب وکارهای متقاضی رتبه بندی به منت مؤید این پیغام است؛ بمنظور اتفاقاً اساسی متقاضیان، کسب وکارهای نوپا و کوچک هستند که با هدف جذب بهتر مخاطب و اضافه سهم بازار خود از قانون متکی بیشتر مصرف کنندگان  بوسیله این موضوع غبطه دارند؛ با این حال رتبه بندی کسب وکارهای بزرگ و حفظ کردن شرف و سهم بازار خود نیز دلربایی های اختصاص خویشتن دارد. 

 ابوالمعصوم داخل انتها اضافه می کند که پروژه رتبه بندی به واسطه ی کارکردش در زمینه ی افزایش شفافیت، تکثیر رقابت پذیری و رفع انحصار، موافقان و مخالفان خود را دارد. بااین حال با توجه بوسیله پشتوانه ی حاکمیتی و دانش و تجربه ی تخصصی، بن ی ارتقای اعتماد مصرف کنندگان بخاطر سودا اینترنتی را فراهم می یواش و جهت توسعه و انتشار خرید اینترنتی بین آحاد آدم خواهد شد.

نظر شما خواننده زومیت تو تک روش ی متاخر رتبه بندی تصرف وکارها توسط مرکز ترقی تجارت الکترونیکی چیست؟بیشتر بخوانید:پلتفرم پرداخت یکپارچه شهری در تهران رونمایی شدایرانسل تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان را قبض کردصندوق پژوهش و فناوری نوآفرین پس از ۶ ماه فعالیت رونمایی می شوددر شب یلدا سرو های اشتراک ویدیو رایگان خواهند بودرگولاتوری: مخابرات بدترین شرایط پاسخگویی تلفنی به کاربران را دارد

شاید دوست داشته باشید:

کمیسیون: نماوا، فیلیمو و روبیکا در محاسبه هزینه ترافیک بین الملل بخاطر محتوای داخلی تخلف کرده اند

مجلس اصل ۹۰ مجلس پس از شکایت یکی از نمایندگان، جلسه ای را با حضور رئیس ساترا و مهتر سازمان تنظیم […]

وزارت ارتباطات ۲۴ ساعت به اپراتورها برای رفع اختلال کلاب هاوس زود عدالت

از ۱۹ فروردین، دسترسی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس روی شبکه همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران با اختلال مواجه شد. اپراتورهای مذکور داخل […]

آزمایش Find My اپل روی محصولات متفرقه به زودی آغاز می شود

اپل در  کنفرانس WWDC 2020 اعلام کرد می خواهد سرویس Find My را برای وسیله های متفرقه همچنین تو دسترس استراحت […]